Terrein en Kleinhandel

“The ultimate security is the understanding of reality” H. Stanley Judd..

Verminder risikos en verliese in besighede tot feitlik nul. Handelbedryf verg ‘n nougesette en deeglik beplande sekerheidstrategie wat werk. Dit saam met hoogstaande sekerheidsdiens verminder verliese en bespaar kliënte geld.

Daar is baie faktore wat lei tot swak dienslewering, bestuur en verliese. Dit is presies hoekom ons baie aktore I ag neem voordat ons, ons goed deurdinkte plan op die tafel sit en implimenteer. 

Ons sekerheidsstrategieë word ontwikkel deur metodes wat oor die jare toegepas en vervolmaak is.

Vir terreinsekerheid bied ons die volgende aan:

• Verbetering of oprigting van ‘n werkbare buite grensdraad, heining of lyn.
• Skep van ‘n duidelike professionele teenwoordigheid.
• Toegangsbeheer met die gebruik van skandeer masjiene vir motors en personeel.
• Interne en eksterne stap patrollies met die gebruik van ‘n klokstelsel, ‘n plot stelsel en
   geslotebaan kameras.
• Ontvangsdienste waar ons saam met die klient se ontvangspersoneel werk om ‘n 
   uiterse profesionele teenwoordigheid te skep.
•  Oop en toesluit dienste. Deeglikke prosedures wat gevolg word om maksimum     
    sekerheid te verseker.

In die kleinhandel en winkelbestuur bied ons die volgende dienste aan:

• Deeglike toegangsbeheer by alle toegang en afleweringspunte.
• Geslotebaan sekerheidspersoneel wat waarneming tydens werksure doen.
• Ontvangs en afleweringsdienste: Voorraad opnames, kontrole en beheer van alle
   vooraad en die notulering daarvan.
•  Bystand tydens verpakking en storing: Weet presies hoeveeel en waar.
•  Bestellings: Kontroleer en notuleer alle bestellings.
•  Verkope: Verskaf beheer personeel op strategiese plekke in die winkels om toesig en
   kontrole te hou op die verkope proses en die ontvangs van betalings of kontant.
•  Vervoer: Kontrole beheer op alle papierwerk